Persondatapolitik og fortrolighedspolitik

Turtlespeed

Persondata- og fortrolighedspolitik

Turtlespeed's persondatapolitik

Dette website er ejet af:

Hanne Anaia Tempeldal, mobil 29 84 65 04 e-mail: tempeldal@me.com, Høvejen 2, Svinding – 8920 Randers Nv. CVR 36 37 83 95.

Jeg er Psykomotorisk terapeut og Integrativ krops og psykoterapeut.

Jeg har en politik, fordi det er vigtigt for mig, at du er informeret om, at jeg indsamler, opbevarer og behandler oplysninger i forskellige sammenhænge. På den måde er jeg sikker på, at du er informeret i henhold til Persondato forordningen/GDPR.

Og jeg vil at du skal vide at jeg altid vil behandle dine personoplysninger sikket og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondata forordningen og databeskyttelsesloven.

Hvornår og hvordan indsamler jeg oplysninger om dig?

Etablering af klientforhold

Når du ringer eller skriver til mig med henblik på eventuelt at starte et forløb op hos mig, gemmer jeg dit telefonnummer og/eller e-mail samt dit navn. Samtidig opbevarer jeg de oplysninger, du giver mig på mail eller på anden vis. Hvis du vælger, at du ikke vil starte op hos mig, sletter jeg mails fra dig med det samme.

Journal optegnelser

I løbet af terapi forløbet fører jeg journaloptegnelser over det, der kommer op i forløbet. Det kan være:

* oplevelser fra dit liv

* drømme

* oplevelser af tidligere levede liv

* problematikker i relationer/parforhold/forældre m.v.

* kropslige observationer – muskelspændinger, led bevægelighed.

* mine overvejelser om videre forløb og grund problematikker.

* mønstre og temaer, der udspiler sig i dit liv og i vores fælles rum.

* andet relevant, i forbindelse med forløbet.

Abonnement på Nyhedsbrev

Når du skriver dig op til mit Nyhedsbrev, opbevares din mailadresse og dit navn med henblik på at kunne sende dig nyheder.

Andre henvendelser

Skriver du til mig på mail eller sms vedrørende mit virke som psykoterapeut eller eventuelt samarbejde eller andet, gemmer jeg dine mails/sms-beskeder en måned. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg har oplysninger, der eventuelt skal bruges i et fremtidigt samarbejde.

Ønsker du ikke disse gemt, kan du altid bede  mig slette dem igen med det samme.

Hvilke type information indsamles fra dig?

Jeg opbevarer udelukkende de informationer/oplysninger, der er relevante i forhold til dit forløb hos mig – eller i forhold til at kunne sende dig nyhedsbrev eller eventuelt indgå et senere samarbejde.

For dig, der er klient hos mig, noterer jeg det i journalen, der nødvendigt i forhold til at kunne støtte dig bedst muligt i din udvikling – i forhold til de problematikker, du kommer med eller som viser sig undervejs. Jeg opbevarer informationer, der er kommet op mellem os i terapisessionerne og derudaf ledes, at oplysninger jeg modtager er korrekte. Derfor er det derudfra jeg fører journal.

Hvad er formålet med indsamlingen?

Formålet med at indsamle oplysningerne/føre journal er, at jeg gerne vil støtte og hjælpe dig bedst muligt. Dette gøres bedst ved, at jeg  kan følge processen og genopfriske det, der har været væsentligt i terapi forløbet. Ligeledes giver det mig mulighed for at holde fokus og retning i forløbet, så du hjælpes bedst muligt til at opnå det, du ønsker dig af forløbet.

Formålet med at indsamle oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve er at jeg kan sende disse til dig.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det er kun mig, der har adgang til dine oplysninger og de videregives ikke uden dit samtykke.

Jeg går i løbende supervision med det formål at sikre, at jeg hele tiden holder mig ajour og nulstillet og modtager sparring i forhold til dit forløb. Det betyder, at supervisor går aktivt ind og støtter mig i forløbet. Supervisor har tavshedspligt og du bliver anonymiseret i forbindelse med supervision.

I mit system til nyhedsbrev  er det kun mig, der har adgang til dine oplysninger. Oplysningerne ligger i sikre systemer – se nedenfor.

Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger?

Du har ret til at få adgang til din journal og sikre dig, at de oplysninger, jeg har indhentet omkring forløbet er korrekte. Du kan også sikre dig ved at spørge mig, om jeg har de rette oplysninger.

Du har ret til at få overført dine oplysninger til en anden behandler/psykoterapeut eller andre, som du ønsker, skal have dine oplysninger.

Hvordan kan du sørge for, at jeg sletter dine oplysninger?

Du kan altid kontakte mig på tempeldal@me.com og bede mig slette de oplysninger jeg har om dig. Her er det vigtigt, at du specificerer, hvilke oplysninger, du ønsker slettet – om det er mailadresse og navn i forbindelse med nyhedsmails – eller om det journaldata, du gerne vil have slettet.

Hvordan opbevarer jeg dem?

  • Mine journaler føres i sikkert system. (dit navn og din journal er ikke i samme mappe – og det opbevares særskilt i aflåst skab)
  • Navn og mailadresse i forbindelse med nyhedsmails opbevares i Mailchimp
  • Mailkorrespondance og andre relevante dokumenter, du måtte sende, opbevares i Microsoft Office 365.

Fortrolighed

Det er vigtigt for mig, at dine oplysninger behandles fortroligt. Derfor er det kun mig, der har adgang til systemerne. Systemerne er låst med adgangskode, som kun jeg kender.

Indsamling af personoplysninger ved brug af cookies

Min hjemmeside anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende ”dig”, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Du vælger selv, når du besøger min side, om du vil acceptere cookies og hvad de må bruges til.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning.

Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Facebook

Jeg og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens

Facebook-sider (“fansider”). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre mig over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.

Den konkrete Facebook-side administreret af Hanne Anaia Tempeldal – psykoterapeut er:

– www.facebook.com/turtlespeed.dk

Jeg følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber mig at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at jeg løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har du også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager jeg følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til mit kendskab.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger

Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Du kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatiske afgørelser og profilering

Jeg antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Jeg benytter mig ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Se i øvrigt Facebooks Datapolitik her:

https://www.facebook.com/privacy/explanation?hc_location=ufi

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for mig at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data